1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez Serwis internetowy aktywnie-razem.pl (dalej: "Serwis internetowy").
2. Właścicielem i Administratorem Danych jest osoba fizyczna, Rafał Łukasik 26-600 Radom.

I. Zbieranie danych.

1. Dane osobowe Użytkowników są zapisywane podczas rejestracji w Serwisie (zakładanie konta).
2. Podczas rejestracji, użytkownik podaje dane: imię i nazwisko, płeć, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (miasto/miejscowość), adres e-mail, hasło.

II. Wykorzystywanie danych.

1. Po rejestracji Konta w Serwisie dane Użytkownika są wykorzystywane do zarządzania kontem.

III. Dostęp do danych.

1. Bezpośredni dostęp do danych mają uprawnieni pracownicy hostingu, który jest uprawniony przez Właściciela do przetwarzania danych, i który przetwarza oraz zabezpiecza zebrane przez Serwis dane.
2. Dane mogą także zostać udostępnione uprawnionym organom wymiaru sprawiedliwości.
3. Użytkownik ma prawo do wglądu, zmiany oraz usunięcia swoich danych osobowych, chyba, że uprawnione organy wymiaru sprawiedliwości ograniczą tę możliwość danemu Użytkownikowi.

IV. Bezpieczeństwo danych.

1. W procesie przetwarzania danych, stosowane są wszelkie dostepne środki techniczne zapewniające ochronę danych.

V. Zmiany Polityki prywatności.

1. Serwis zastrzega sobie prawo do zmian w Polityce prywatności.
2. Zmiany będą sygnalizowane poprzez podanie daty ostatniej modyfikacji Polityki prywatności, na samym jej końcu.